Kvalitetsmål

Policy

Profil Montasje AS ønsker å være en engasjert og løsningsorientert samarbeidspartner sammen med våre kunder.

Vi forplikter oss til å tilfredsstille alle kjente krav til det ytre miljø, sikkert arbeidsmiljø og kvalitet i våre leveranser, samt til å og arbeide systematisk for å forebygge belastningen på det ytre miljø og nå fastsatte mål i vår virksomhet.

Mål

Profil Montasje AS er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og bruker dette systemet aktivt til kontinuerlig forbedring i alle ledd i bedriften. Dette kvalitetssystemet er tilpasset vår virksomhet og drift og er et viktig verktøy for å bli bedre fra salg og anbud til ferdig levert produkt. Vi har som mål at kvalitetssystemet skal bedre systematikken i vårt daglige arbeid, forenkler våre prosesser og gir oss en bedre oversikt over de forskjellige prosessene og aktivitetene. Revisjoner og avviksbehandling er viktig for å få til forbedring i Profil Montasje AS.

Miljømål

Profil Montasje AS er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001 – Miljøstyring. Vi har satt sammen et sett med kriterier som det måles på og som skal benyttes til å forbedre vårt miljøregnskap årlig:

  • Redusere den totale bruken av diesel/bensin
  • Redusere mengden restavfall og øke graden av kildesortering
  • Redusere utslipp til ytremiljø
  • Vi skal levere produktet som har lavest mulig energiforbruk og setter minst mulig miljøavtrykk. Dette skal sikres i salgsfasen av alle prosjekter, der kunden får spørsmål om å velge den mest bærekraftige løsningen.